Begeleiding en advies rondom hoogbegaafdheid

Voor begeleiding en advies rondom hoogbegaafdheid

Wij helpen u graag!
Bij het expertisecentrum Via Nova zijn een aantal HB experts betrokken met ruime praktijkervaring in het onderwijs voor voltijdshoogbegaafden en met een brede expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Vanuit deze opgebouwde expertise kunnen wij collegascholen begeleiden en ondersteunen bij vragen over hoogbegaafdheid.  

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

  • Signalering van hoogbegaafde leerlingen
  • Bepalen of gedrag voortkomt uit hoogbegaafdheid 
  • Expertise over hoogbegaafdheid in het onderwijs
  • Voorstellen voor onderwijsaanpassingen op het gebied van compacten, verbreden en/of verrijken
  • Coachen van kinderen met een hoogbegaafd IQ
  • Ondersteunen van leerkrachten met vragen over hoogbegaafdheid
  • Bieden van psycho-educatie aan kinderen
  • Meedenken in een ondersteuningsteam

Samenwerking Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO IJmond)
Wij werken nauw samen met de consulenten HB van het SWV PO IJmond: Lonneke de Reus en Erica Jansen. Samen zorgen we ervoor dat expertise wordt vergroot en kinderen zoveel mogelijk thuisnabij goed onderwijs krijgen.